Bastustbubben Nordost

Ytterdörren är försedd med ett stort glasparti och som standard fyra rektangulära fönster på vardera sidan av dörren i olika storlekar. Detta ger en bra utsikt över vyerna utanför, som kanske är sjö eller hav. Bastustubben får plats med 7 - 8 fullvuxna personer utan trängsel.
 
Känslan att basta i stubben är obeskrivlig, du sitter runt kaminen, ser övriga bastande och har även en fantastisk utsikt genom fönstren. Dessutom är det lätt att föra en konversation när alla i bastun sitter runt kaminen och du ser den du talar med. Lavarna i stubben är högt placerade, vilket medverkar till att du sitter där luften är som behagligast och varmast.
 
Genom den utformning Bastustubben har, går den otroligt snabbt att få varm. Redan efter ett par brasor i kaminen är stubben klar för ett riktigt varmt bastubad. Luftintaget är placerat vid golvet på stubben och ventilationen upptill. Golvet är bränt och får därigenom en svart färg samtidigt som det gör att det fungerar som ett impregnerat golv. Avrinningshål är borrade runt om i golvet, mot väggen. Skyddsräcket runt kaminen är utformat så att man lätt kan stödja sig på detta när man skall stiga upp eller ner från bastulaven. Bastustubben har ett stabilt underrede gjort av sparrar på 4 x 4 tum. Detta gör att stubben är lätt att lyfta och flytta till den plats du vill. Traktor med lastare och pallgafflar förflyttar den lätt.
 
Bastustubben tillverkas i följande storlek: Diametern är 230 cm och höjden till takbandet är 210 cm, total ytterhöjd upp till högsta punkt på taket är 300 cm. Skorstenen bygger ytterligare ca 40 cm utöver högsta punkt på yttertaket.
 
Till Bastustubben kan beställas lysdioder, som monteras utvändigt under takutsprånget, vilket ger en väldigt vacker inramning av stubben under mörka höstkvällar.
Vi tillverkar också en stående bastutunna. Vi förser den med ett åtttakantigt snyggt tak med svart shingel. Denna unika skapelse har vi gett namnet Bastustubben ”Nordost”.
 
Att basta i denna är en otrolig känsla och ger en mycket varm behaglig värme. Den vedeldade kaminen är placerad i mitten av bastun. Bastulavarna är monterade runt väggarna. Den undre laven är bredare än den övre och fungerar då både som fotstöd för den som sitter på den övre och som sittplats för den som vill sitta längre ner.
 

  Referensobjekt